Sản phẩm

MÁY SIÊU LỌC KHÔNG KHÍ - KHỬ MÙI - KHỬ KHÍ HỮU CƠ BAY HƠI (VOC) ,

CHUYÊN DỤNG CHO NGÀNH Y TẾ

(Medical MVUS System)

ISO 9001 : 2015

        

  

ĐẠT TIÊU CHUẨN  :

         HCHO < 0,05 mg/m3

         TVOC  < 0,5 mg/m3

          CO      < 10 ppm

          PM 0.5 < 352.000/m3 (Class 10.000)

 

Để trao đổi thông tin chi tiết ,xin vui lòng liên hệ :

  - Hotline : KS Hùng _ 091.7295.714                          

   - Email : hmed@hmed.com.vn           )

* THÁNG 12/2019 :

BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU VÀ HUYẾT HỌC TP.HCM TRANG BỊ MÁY SIÊU LỌC -KHỬ MÙI

-KHỬ KHÍ HỮU CƠ BAY HƠI (VOC) CHO KHOA DINH DƯỠNG , ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

(KHÔNG CÒN MÙI THỰC PHẨM TỒN ĐỌNG TRONG KHOA)