Sản phẩm

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÔNG KHÍ VÔ KHUẨN _ CÔNG NGHỆ UCASS-18P7 

,CHUYÊN DỤNG TRANG BỊ CHO PHÒNG MỔ ÁP LỰC ÂM

- PHÒNG CÁCH LY ÁP LỰC ÂM CHỐNG DỊCH

( ĐẠT CHUẨN  WHO)

ISO 9001 : 2015

 

Để trao đổi thông tin chi tiết ,xin vui lòng liên hệ :

  - Hotline : KS Hùng _ 091.7295.714                          

   - Email : hmed@hmed.com.vn           )

 

 

 

 

THÁNG 11/2020 :

CÔNG TY HMED VINH DỰ LÀ NHÀ THẦU CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT

HỆ THỐNG CẤP KHÍ SẠCH VÔ KHUẨN CHUYÊN DỤNG Y KHOA_CÔNG NGHỆ UCASS-LAMINAR ,

,TRANG BỊ CHO PHÒNG XÉT NGHIỆM VI SINH ÁP LỰC ÂM VÀ PHÒNG HỔI SỨC ÁP LỰC ÂM

BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A- TP.HCM

(ĐẠT CHUẨN WHO)

 

 

THÁNG 04/2020 :

CÔNG TY HMED VINH DỰ LÀ NHÀ THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ

KHÔNG KHÍ VÔ KHUẨN CÔNG NGHỆ UCASS-18P7_LAMINAR TRÃI TẦNG

,TRANG BỊ CHO PHÒNG CÁCH LY ÁP LỰC ÂM TẠI  BỆNH VIỆN ĐK TỈNH BÌNH THUẬN  

ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19.

HỆ THỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CAO VỀ  VI SINH ,VI BỤI KHÍ THẢI VÀ KHÍ BUỒNG BỆNH

,BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO BỆNH NHÂN VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ TRÁNH NHIỄM CHÉO 

(ĐẠT CHUẨN WHO - GRADE B)

 

 

THÁNG 04/2020 :

CÔNG TY HMED VINH DỰ ĐƯỢC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (TP.HCM)  TIẾP TỤC CHỌN LÀ NHÀ THẦU CUNG CẤP

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÔNG KHÍ VÔ KHUẨN CÔNG NGHỆ UCASS-18P7_LAMINAR TRÃI TẦNG

,LÀ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CHỐNG DỊCH TRANG BỊ CHO PHÒNG MỔ ÁP LỰC ÂM TẠI  KHOA CẤP CỨU  

ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19.

HỆ THỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CAO VỀ  VI SINH ,VI BỤI KHÍ THẢI VÀ KHÍ  PHÒNG MỔ

,BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO BỆNH NHÂN VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ TRÁNH NHIỄM.

(ĐẠT CHUẨN WHO - GRADE B)

 

 

THÁNG 03/2020 :

CÔNG TY HMED VINH DỰ LÀ NHÀ THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ

KHÔNG KHÍ VÔ KHUẨN CÔNG NGHỆ UCASS-18P7_LAMINAR TRÃI TẦNG

,TRANG BỊ CHO PHÒNG MỔ CÁCH LY ÁP LỰC ÂM TẠI  BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (TP.HCM)  

ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19.

HỆ THỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CAO VỀ  VI SINH ,VI BỤI KHÍ THẢI VÀ KHÍ  PHÒNG MỔ

,BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO BỆNH NHÂN VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ TRÁNH NHIỄM.

(ĐẠT CHUẨN WHO - GRADE B)

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN MỚI NHẤT :

 http://www.hmed.vn/tin-tuc.html