Công nghệ

Công nghệ máy rửa tự động đa kết hợp siêu âm-phun xoáy dòng áp lực-khử khuẩn bậc cao - AMC 21

Công nghệ máy sấy 2 cửa –khử khuẩn uvc tự động nhiệt độ thấp - AMD 21

CÔNG NGHỆ MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA LẠNH- ĐÓNG GÓI ĐA  NĂNG TỰ ĐỘNG - ASP 21

Công nghệ Phòng sạch UCASS-WHO (Hệ thống cấp khí tươi siêu sạch áp lực dương _ UCASS-WHO)

CÔNG NGHỆ MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ - OZPRO 

NHÀ VỆ SINH VÔ TRÙNG THÔNG MINH,CHUYÊN DỤNG TRANG BỊ LƯU ĐỘNG CHO BỆNH VIỆN