Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO HMED

 

   TRỤ SỞ : 49 NGÔ THỊ THU MINH ,P.2 ,Q.TB ,TP.HCM   

   PHONE : 028.3991.7168 – 3991.9123   -    FAX : 028.3991.7169

  EMAIL :  hmed@hmed.com.vn   ; hmed.hcm@gmail.com    

  WEBSITE : www.hmed.com.vn  -  www.hmed.vn