Sản phẩm

HỆ THỐNG KHÍ SẠCH UCASS-LAMINAR,TRANG BỊ CHO PHÒNG SẠCH Y KHOA - ĐẠT CHUẨN WHO

MÁY RỬA DỤNG CỤ  Y TẾ ĐA KẾT HỢP ( SIÊU ÂM - PHUN XOÁY ÁP LỰC- KHỬ KHUẨN )

MÁY RỬA SIÊU ÂM TỰ ĐỘNG XOÁY ÁP LỰC - HYDROGEN TAN MÁU 

PHÒNG MỔ ÁP LỰC ÂM -PHÒNG CÁCH LY DIỀU TRỊ ÁP LỰC ÂM _ ĐẠT CHUẨN WHO

MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ ( MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA LẠNH -ĐÓNG GÓI VÔ KHUẨN TỰ ĐỘNG )

MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ (MÁY SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP  - CÔNG NGHỆ 02 CỬA KHỬ KHUẨN UVc TỰ ĐỘNG)

TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP KHỬ KHUẨN OZONE-UVc TỰ ĐỘNG , CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ

MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ - OZPRO 

MÁY SIÊU LỌC-KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ ÁP LỰC CAO,CHUYÊN DỤNG TRANG BỊ CHO PHÒNG THAY ĐỒ BỆNH VIỆN 

MÁY SIÊU LỌC KHÔNG KHÍ -KHỬ MÙI -KHỬ KHÍ HỮU CƠ BAY HƠI (VOC)

_ Medical MVUS System

MÁY RỬA SIÊU ÂM- PHUN XOÁY ÁP LỰC- KHỬ KHUẨN BẬC CAO,CHUYÊN DỤNG CHO DÂY NỘI SOI MỀM 

GIƯỜNG CHUYỂN BỆNH VÔ KHUẨN ÁP LỰC DƯƠNG _ MPB

MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ NỘI TẠI , CHUYÊN DỤNG CHO BỆNH VIỆN

MÁY KHỬ KHUẨN VÀ GIẢM ẨM PHÒNG MỔ _DEHUD

HỆ THỐNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI,CHUYÊN DỤNG CHO NGÀNH Y TẾ