Sản phẩm

HỆ THỐNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI _ Medical WWT System

,CHUYÊN DỤNG TRANG BỊ CHO BỆNH VIỆN

( Medical WWT System _ ĐẠT CHUẨN  A : 28-2010/BTNMT )

ISO 9001 : 2015

 

 

Để trao đổi thông tin chi tiết ,xin vui lòng liên hệ :

  - Hotline : KS Hùng _ 091.7295.714                          

   - Email : hmed@hmed.com.vn           )